Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina die u momenteel bekijkt. Door deze pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Psygoloog.nl stelt de informatie op deze website met veel zorg samen, maar kan niet instaan voor de volledigheid en juistheid ervan. In geen geval is Psygoloog.nl en/of haar eigena(a)r(en) aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie of gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de inhoud (in welke vorm dan ook) of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

Alle op deze website voorkomende afbeeldingen en merknamen zijn auteursrechtelijk en merkrechtelijk beschermd en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt, op welke wijze dan ook.

Indien u nadere informatie wenst, kunt u altijd contact met ons opnemen.